Info en regels voor standhouders:

Vrijmarkt regels (reglement):

 

- Aanmelden verplicht en vol is helaas vol.

- U dient uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal te reserveren meters door te geven.

- U huurt een grondplaats van minimaal 4 meter ( voor kinderen wordt een uitzondering gemaakt).

- U mag vanaf 4 meter steeds met 1 meter meer reserveren. Bijvoorbeeld 6 of 7 meter.

- De diepte van de plaats is ongeveer 3 meter.

- U meet zelf de aantal gereserveerde meters af. (Wij kijken niet op centimeters maar indien u 4 meter reserveert en achteraf blijkt dat u 6 meter heeft zult u ook voor de 6 meter moeten betalen).

- U mag zelf een tafel(s) kraam etc. meenemen.

- U mag een partytent, parasol etc. meenemen (mits deze op uw grondplaats passen).

- Uw plaats wordt door de organisatie aangewezen. Te herkennen aan uniforme kleding.

- U dient voor 8.45 uur zondagochtend aanwezig te zijn. ( Uitzondering zijn kinderen die een plaats van 1 of 2 meter hebben en niet met een auto komen. Deze kunnen tot 9.30 uur komen).

- U wordt bij de ingang (begin Rooseveltlaan) door de organisatie opgevangen en hier dient u uw naam en het aantal gereserveerde meters door te geven.

- U kunt met uw auto tot de standplaats komen waarna u de spullen zo snel mogelijk uit uw auto haalt en hierna direct uw auto weer verwijdert.

- U mag uw aanhangwagen op uw standplaats laten staan, mits deze op uw gehuurde plaats past.

- U mag op het terrein alleen stapvoets  rijden.

- Indien u samen met vrienden etc. naast elkaar wilt staan dan dient u samen bij de ingang aanwezig te zijn ( het is niet mogelijk om achteraf nog met een tweede of derde auto bij de grondplaats te komen). Wel kunt u er te voet komen.

- U mag het terrein niet eerder dan de eindtijd verlaten middels een voertuig.

- U dient uw grondplaats einde vrijmarkt schoon achter te laten. Indien dit niet gebeurt zullen de kosten van verwijderen op u verhaald worden.

- Verkoop van alleen tweedehands goederen.

- Verkoop van etenswaren, drinken en levende dieren is ten strengste verboden.

- U dient ten alle tijden de aanwijzigingen van de organisatie, politie of brandweer op te volgen.

- Indien de regels niet voorzien beslist de organisatie.

- Bij inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de regels.

- De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verkooptransacties op de vrijmarkt.

- Iedere standhouder en bezoeker neemt deel en/of bezoekt de vrijmarkt op eigen risico. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor schade (direct danwel indirect) door welke oorzaak dan ook ontstaan.

- Bij het niet aanwezig zijn of op tijd af te zeggen zal deze persoon in de toekomst niet meer worden toegelaten als standhouder.

- Indien u zich niet aan de regels houdt zal verwijdering van het terrein plaatsvinden (zonder restitutie van de betaalde grondplaats).

- De organisatie behoudt zich het voorrecht om standplaatshouders te verwijderen bij voorvallen die niet horen bij de uitstraling van een gezellige vrijmarkt.

 

Prijzen:

- Grondplaats van 4 meter breed kost € 10,00.

- Elke meter meer kost € 2,50 extra

- Voor stichtingen en verenigingen uit het Beekse geldt een speciaal tarief (vooraf even contact opnemen met de organisatie)

- Voor kinderen met 1 of 2 meter wordt een speciale prijs gemaakt.

 

Betaling:

- In de ochtend komt de organisatie bij u langs en rekent de gereserveerde meters met u ter plaatse af. Hierna ontvangt u een betalingsbewijs.

- Vooraf betalen is niet nodig.

- U dient wel de gereserveerde meters te betalen ( ook als u minder meters heeft genomen).

- Voor leden en donateurs van de Wijkraad geldt op de eerste 4 meters een korting van 25 %.

 

Tips:

- Indien u spullen op de grond wilt plaatsen is een grondzeil aan te raden ( in de ochtend kan het gras vochtig zijn van de dauw).

- Het weer is onvoorspelbaar, dus een stuk plastic om over uw spullen te leggen in geval dat er een regenbui valt, is altijd handig. Zo beschermt u uw spullen.

- Vergeet niet een stoel voor uzelf mee te nemen.

 

Aanwezige voorzieningen:

- Er zijn toiletten (bioboxen aanwezig)

- Er is een EHBO- team aanwezig.

- Er is gelegenheid om de inwendige mens te voorzien van drinken en/of eten.

- Er is beveiliging in het algemeen. (Geen beveiliging voor de stand zelf).

- Er zijn verkeersregelaars.

 

Verder staat de gezelligheid voorop. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de organisatie.